Chi tiết bài viết

  • Hướng dẫn chạy chương trình đầu tiên bằng java
shape
shape
shape
shape
shape
image

Hướng dẫn chạy chương trình đầu tiên bằng java

Để chạy chương trình đầu tiên bằng Java, bạn cần cài đặt Java Development Kit (JDK) trên máy tính của mình. Sau đó, bạn có thể viết mã Java, biên dịch chương trình và cuối cùng chạy chương trình được tạo ra. Hãy làm theo các bước sau để bắt đầu:

Bước 1: Cài đặt JDK


Truy cập trang web của Oracle hoặc OpenJDK để tải và cài đặt phiên bản JDK phù hợp với hệ điều hành của bạn. Sau khi cài đặt xong, JDK sẽ bao gồm các công cụ cần thiết để biên dịch và chạy chương trình Java.

Bước 2: Chọn trình soạn thảo (Editor)


Bạn cần một trình soạn thảo văn bản để viết mã Java. Một số trình soạn thảo phổ biến bao gồm Notepad++, Visual Studio Code, Eclipse và IntelliJ IDEA. Bạn có thể sử dụng bất kỳ trình soạn thảo nào bạn thích.

Bước 3: Viết chương trình Java


Mở trình soạn thảo văn bản và nhập mã Java. Ví dụ dưới đây là một chương trình đơn giản in ra màn hình dòng chữ "Xin chào, Java!".

```java
public class HelloWorld {
    public static void main(String[] args) {
        System.out.println("Xin chào, Java!");
    }
}

```

Bước 4: Lưu tệp


Lưu chương trình vào một tệp với phần mở rộng `.java`. Ví dụ, bạn có thể lưu tệp với tên `HelloWorld.java`.

Bước 5: Biên dịch chương trình


Mở cửa sổ dòng lệnh hoặc terminal và di chuyển đến thư mục chứa tệp `HelloWorld.java`. Sau đó, sử dụng lệnh `javac` để biên dịch chương trình:

```
javac HelloWorld.java
```

Nếu không có lỗi, lệnh này sẽ tạo ra một tệp có tên `HelloWorld.class`, đây là tệp bytecode của chương trình.

Bước 6: Chạy chương trình
Sử dụng lệnh `java` để chạy chương trình đã biên dịch:

```
java HelloWorld
```

Sau khi chạy, bạn sẽ thấy dòng chữ "Xin chào, Java!" được in ra màn hình.

Chúc mừng! Bạn vừa chạy thành công chương trình Java đầu tiên của mình. Từ đây, bạn có thể tiếp tục học và phát triển các ứng dụng phức tạp hơn bằng Java.

Phân tích chi tiết chương trình chạy java

Học lập trình java tại đây

Chương trình đào tạo từ cơ bản đến nâng cào hoàn toàn miễn phí.

Bạn có thể liên hệ thiết kế website: 

Chat hỗ trợ
Chat ngay